KazTourism

Шағатай

1185-1242
Шыңғыс хан Бөртенің екінші ұлы
Шағатай өзінің ұлысында жерленді

Ол Шығыс Түркістан, Жетісу, Мавераннахр  (қазіргі Қазақстанның Оңтүстік және Оңтүстік – Шығыс аумағы), жерлеріне иелік етті, сегіз ұлы болды.